Frågor och Svar

Stadens flora och fauna skänker ett överflöd av nektarkällor som bidrar till honungens smak och komplexitet. Honungsbin samlar pollen och nektar, gör honung, och tillåter oss att dela med oss av den! Honungen blir fräsch och ren med varierad smak. Från vår till höst besöker våra bin trädgårdar, avenyer, parker och olika landskap som rymmer allt från inhemska nektarkällor till exotiska blommor som planterats av ett mångfaldigt samhälle.

Smak, färg och kvalitet på honung beror på vilka blommor bina samlar in nektar och pollen ifrån. Stadsområdena tillhandahåller ett brett utbud av blommor under hela honungssäsongen, medan många landsbygdsområden är jordbruksmark avsedd för en viss gröda. Dessutom är blommor i tätorterna mindre utsatta för bekämpningsmedel än blommor på landsbygden, där grödorna ofta besprutas för att bekämpa insekter, svampar och växtsjukdomar.

Stadshonung innehåller en variation av olika nektar- och pollenkällor. Stadskupans honung är producerad av bin som flyger flera kilometer för att samla in nektar. Eftersom vi inte kan verifiera att varje källa av pollen och nektar kommit från en växt som växer enligt ekologiska principer, kan vi inte med säkerhet säga att vår honung är ekologisk.

Honung kan sägas vara koncentrerad nektar. Bina börjar med att samla in nektar från växternas blommor. I biets magsäck bryts molekylerna i nektarn ner till glukos och fruktos. Väl framme i kupan placerar bina nektarn i de sexkantiga cellerna i vaxkakorna. Sedan samarbetar flera bin genom att fladdra hastigt med vingarna över de nektarfyllda vaxcellerna. Detta gör att mer än 80 procent av vattnet från nektarn avdunstar och stelnar till len honung.

Hur mycket honung ett arbetsbi producerar under sin livstid har länge tvistats av de lärda. Det sägs handla om allt från en tolftedels tesked till en matsked honung. Vi tror att sanningen ligger någonstans däremellan. För att lyckas med detta behöver biet besöka 100 000+ blommor. Ett helt samhälle tillverkar i snitt cirka 20 kg honung, vilket innebär besök hos flera miljoner blommor. Det är många flygturer det!

All ren honung är antiseptiskt, vilket innebär att den motverkar svamp- och bakteriebildning. Honung kan därför aldrig blir förstörd. Nästan all ren honung kristalliseras efter ett tag. Kristalliserad honung kan ätas som den är, eller smältas genom försiktig uppvärmning på högst 40 grader. Ren honung bör inte kokas eller värmas i mikrovågsugn. Då förlorar den sina viktiga enzymer och mineraler.

Biodling är en säsongsberoende verksamhet. Beroende på väder och klimat kan bi-säsongen börja redan i mars. Generellt brukar dock säsongen börja i april och sluta i oktober. Under dessa månader pågår ett mödosamt arbete med att samla in pollen och nektar, äggläggning av drottningen och lagring av honung till vinternmånaderna.

Colony Collapse Disorder är ett allvarligt problem över hela världen. Under 2006 blev det en kraftig nedgång av bisamhällen i många länder. Forskare, lantbrukare och biodlare har studerat detta problem sedan dess. Minskningen av bisamhällen innebär ett stort orosmoment för matproduktionen, eftersom binas pollinering av växter bidrar till var tredje tugga mat som konsumeras av oss människor.

Orsakerna till dessa försvinnanden studeras fortfarande. Förklaringar omfattar sjukdomar och parasiter, bekämpningsmedel (neonikotinoider), att deras mat- och livsmiljöer kraftigt minskar samt klimatförändringar.

Drottningen kan leva 3-5 år; drönare (manliga bin) från 6 veckor till ett par månader; arbetsbin (kvinnliga bin) lever i 4-9 månader under vintersäsongen, men bara 6 veckor under de hektiska sommarmånaderna (de bokstavligen arbetar ihjäl sig). Arbetsbina tillbringar sina första tre veckor av livet inne i kupan med att städa, mata larver, bygga och vakta. Deras tre sista veckor i livet tillbringas på fältet med att söka efter nektar och pollen som de tar med sig tillbaka för att lagra i kupan.

Under högsäsongen befolkas kupan av 50- till 70 000 bin. Under lågsäsong är det ”bara” 5- till 10 000 bin.

Hon lägger cirka 1200-2000 ägg, per dag!

Arbetstbin kan flyga upp till 3 km från kupan för att hitta föda. De gör cirka sex flygningar per dag.

Ja, bin är 100% vegetarianer! Arbetsbin hämtar nektar och pollen från enbart vegetabiliska källor. Den nektar och pollen som samlas in förs tillbaka till kupan. Pollen används som proteinkälla medan nektarn är binas kolhydratkälla.